donderdag 27 januari 2022

Machineveiligheid en hygiëne: cruciaal in de aankoop van (chocolade)machines

Bijgewerkt: donderdag 27 januari 2022

Verpakkingsmachines worden door ambachtelijke chocoladebedrijven vooral beoordeeld op het functioneren van de machine en de kwaliteit van het eindproduct. Minder aandacht wordt besteed aan factoren die volgens ons en de wetgever net zo belangrijk zijn: veiligheid en hygiëne.

Hygiëne en veiligheid
Uiteraard is in de beoordeling van een machine het functioneren en de kwaliteit van het eindproduct leidend. Vooral in de artisanale- en bean-to-bar chocolade markt is dit het geval. Door het ontbreken van technische kennis en ervaring met machines zijn zich hierbij niet altijd bewust van het belang van twee andere cruciale factoren: veiligheid en hygiëne. Dit terwijl onze ervaring met industriële chocolade-multinationals leert dat het onderschatten van het belang van deze factoren enorme (financiële) gevolgen kan hebben. In het design van de BTB25 is daarom extra aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne.

Hygiënisch design
Om de BTB25 en NP60 zo hygiënisch mogelijk te maken en schoonmaak te vergemakkelijken, is het design ontworpen volgens het zogenaamde balkon-principe; al het ‘afval’ valt hierdoor direct in een opvangbak die gemakkelijk te legen is. Hierdoor blijven er geen chocoladeresten in de machine achter, wordt schoonmaak vergemakkelijkt, en vindt er minder vervuiling plaats. De machines staan op vier poten, wat het makkelijk maakt om onder de machine schoon te maken. Voor de montage van de machines gebruiken we zo min mogelijk cilinderbouten met binnenzeskant. Uiteraard zijn alle materialen die direct in contact zijn met het product (chocoladereep) gecheckt op food-safety. Net als in de ambachtelijke chocoladewereld het in de ontwikkeling van een machine aan op kleinigheden; details maken het verschil.

Veiligheid boven alles
Voor zowel het chocoladeproduct als de gezondheid van operators is (voedsel)veiligheid van cruciaal belang. Door middel van een geïntegreerd elektronisch veiligheidssysteem in combinatie met gedoceerde deurschakelaars worden de gevaren voor operators geëlimineerd. Opent een operator een van de kappen van de machines, en wordt de operator dus wordt blootgesteld aan mogelijk gevaar, wordt het draaien abrupt gestopt. Daarnaast bestaan deze machines uit enkel gecertificeerde componenten, allen conform de machinerichtlijn.

Industriële machines zijn moeilijk schoon te maken. Op de BTB25 is dit een stuk gemakkelijker doordat de machine onderdelen makkelijk ontmanteld kunnen worden, wat de schoonmaak vereenvoudigt. 

Profiteer van >20 jaar kennis en ervaring
Chocolade multinationals kennen de gevolgen van arbeidsongevallen veroorzaakt door onveilige en onhygiënische machines. Door deze kennis en ervaring kunnen multinationals onafhankelijk de juiste beoordeling maken bij de aankoop van een machine. Veel ambachtelijke chocolademakers bezitten deze kennis en ervaring niet. Het is voor hen daarom lastig om een juiste inschatting te maken wat betreft veiligheid en hygiëne. Veiligheid wordt dan bijvoorbeeld volledig gebaseerd op de CE-markering, niet wetende dat bij de aankoop van een machine buiten de EU, de verantwoordelijk volledig bij de importeur (de chocolademaker) ligt.

Ambachtelijke chocolademakers moeten blijven bij hun leest en zich niet druk hoeven maken over mogelijke arbeidsongevallen veroorzaakt door onveilige machines. Lareka neemt deze zorgen weg met een machine die volledig (voedsel)veilig en hygiënisch is, en advies op maat. De kennis opgedaan in ruim 40 jaar ‘verpakken’ delen we maar al te graag; aarzel daarom niet om contact op te nemen!